Το role-play αποτελεί μία διαφορετική και αποτελεσματική προφορική άσκηση όπου οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν language functions σε φανταστικές καταστάσεις (όπως για παράδειγμα πώς να παραγγείλουν φαγητό), τις οποίες πολύ πιθανόν να συναντήσουν αργότερα στη ζωή τους. Σύμφωνα με έρευνες, το roleplay είναι μία πολύ χρήσιμη τεχνική η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στην βελτίωση των γλωσσικών του δεξιοτήτων.

 

Μερικά από τα οφέλη του roleplay είναι:
◾Το roleplay απευθύνεται σε διάφορους μαθησιακούς τύπους (ακουστικό, οπτικό και κιναισθητικό)
◾Δίνει κίνητρο στους μαθητές καθώς χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε πραγματικές καταστάσεις
◾Παράλληλα με τη γλώσσα οι μαθητές εξασκούν τη δημιουργικότητά και φαντασία τους καθώς και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες
◾ Όλοι οι μαθητές καλούνται να συμμετέχουν ενεργά και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πιο ντροπαλούς να κάνουν εξάσκηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον

#roleplay #roleplayinginclass #teachinggrammarcommunicatively #teachingfunctions #teachingyounglearners #teachingenglish #creativityinclass