4 λόγοι που κάνουν τα τακτικά και μικρά brainbreaks απαραίτητα κατά την διάρκεια των online 👩‍💻👨‍💻μαθημάτων και όχι μόνο:

1. Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να οξυγονώνεται καλύτερα ο εγκέφαλος
2. Μειώνουν το στρες και έτσι αυξάνουν την παραγωγικότητα των μαθητών
3. Ενισχύουν το θετικό κλίμα στην τάξη και κατά αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν την διάθεση των μαθητών
4. Αποτελούν ένα παιγνιώδη τρόπο επαναφοράς της προσοχής των μαθητών

Στο δικό μας σχολείο λοιπόν, τα brainbreaks, ή αλλιώς δραστηριότητες χαλάρωσης μυαλού, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των μαθημάτων μας και ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις. Τα brainbreaks δεν σπαταλούν τον διδακτικό μας χρόνο καθώς είναι μονόλεπτα διαλείμματα που πραγματοποιούνται 2-3 φορές κατά την διάρκεια της σχολικής ώρας με την μορφή φυσικής άσκησης.