ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Phonics;

Learning the alphabet with YT Phonics! H μέθοδος Phonics αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης και είναι διαδεδομένη σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Η εκμάθηση φωνημάτων ακολουθεί διαφορετικές τεχνικές σε σχέση με αυτές που...